Świat mego ducha i wizje przyszłości

Autor: Stefan Ossowiecki

Ilość stron: 284

ISBN 978-83-60685-13-6

Oprawa: broszurowa

27,30 zł brutto.

Książka stanowi zapis filozofii i pogląd na strukturę rzeczywistości najwybitniejszego polskiego jasnowidza. W książce znaleźć można również protokoły doświadczeń przeprowadzanych z udziałem inż. Stefana Ossowieckiego przez ówczesnych naukowców (m.in. prof. Charlesa Richeta – laureata Nagrody Nobla). Co ciekawe, w jednym z eksperymentów brał udział sam Marszałek Piłsudski!

Zgodnie z relacjami podawanymi przez świadków i przedwojenną prasę inżynier Ossowiecki potrafił odczytywać przyszłość, odnajdywać zaginione osoby, czytać listy znajdujące się w zamkniętych kopertach, a także lewitować i przesuwać przedmioty siłą woli.

W książce znajdują się reprodukcje szkiców, które powstawały podczas doświadczeń.

Produkty Powiązane